Allmänna villkor


Innehållet på denna webbplats, vilket bland annat omfattar text, grafik, bilder, firmamärken, varumärken, logotyper och programvara skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Äganderätten till Innehållet övergår inte till dig eller någon annan användare av denna webbplats utan ska kvarstå hos TMG Sthlm AB eller hos den tredje part som har äganderätten till det material som publiceras på denna webbplats.

TMG Sthlm AB äger de namn som används för företagets verksamhet och namnen på de av företagets produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats, och dessa namn skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Du har rätt att läsa, e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av Innehållet, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan innebära brott mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar eller andra lagar. Varje gång du e-postar, laddar ned eller skriver ut kopior av Innehållet måste du också inkludera alla upphovsrättsliga och andra meddelanden som är inkluderade i Innehållet, inklusive eventuella upphovsrättsmeddelanden nederst på sidan.