VÅRT ERBJUDANDE


VAD ÄR TAKTILT TRYCK?

Piktogram är ett visuellt pålitligt språk som är enkelt att ta till sig och lätt att förstå. Vi gör skyltar som genom beröring beskriver vad skylten visar. "Taktil" är ett begrepp som betyder just "vid beröring kännbar". Varje skylt har en upphöjd text och symbol samt punktskrift (braille) och kan läsas av både seende personer, personer med nedsatt syn och blinda personer.

I Sverige finns ca 1,6 miljoner personer med någon form av funktionsnedsättning. Över 100 000 av dessa är synskadade personer som behöver få offentliga platser och byggnader gjorda tillgängliga för dem. Taktila skyltar är en bra lösning som gör det möjligt att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig i samhället. Ett lika självklart som nödvändigt inslag på våra allmänna platser och byggnader för att göra samhället tillgängligt för alla.

Med taktil skyltning i de miljöer du ansvarar för står du för en god service för alla som vistas där. Symbolerna är universella och lättförståeliga även för utländska besökare.


SORTIMENT

Hos oss hittar du över 150 färdiga symbolskyltar. Samtliga skyltar är försedda med ett taktilt piktogram i kombination med punktskrift och text i relief. Skyltarna har mått 150x150mm med rundade hörn och tillverkas i huvudsak i två kontrasterande färgsättningar, svart och vit. Skyltar som har med brandsäkerhet att göra skiljer sig från övriga skyltar genom att ha en röd bakgrund med vit symbol, text och punktskrift. För att nå maximal tydlighet är det viktigt med skarpa kontraster mellan bakgrund, symbol och text. Det är därför viktigt att placera ljusa skyltar på mörk bakgrund och tvärtom.

Materialet är en återvinningsbar plast med tjocklek 2 mm och skyltarna levereras med dubbelhäftande tejp på baksidan för enkel montering.

Saknar du någon symbol eller önskar du en egen design på era skyltar? Inga problem, kontakta oss så ordnar vi det!